TKA_load_small

BIOPHILIC DESIGN

Een ontwerp van TKA begint bij wat we allemaal delen: de natuur. Biophilic design staat voor een leefomgeving waarin mens en natuur weer met elkaar herenigd worden. Zo zetten wij architectuur in om een veerkrachtig en duurzaam leefklimaat te creëren voor mens, plant en dier. Dit doen wij door zowel de bebouwing als de landschappelijke inpassing aandachtig met elkaar te verbinden en op elkaar te laten reageren. Energieneutraal, klimaatadaptief – en natuurinclusief bouwen staan hierbij centraal.

WIE WE ZIJN

Vanuit ons hoofdkantoor in Borne en dependance in Rotterdam werken interdisciplinaire teams aan concepten en ontwerpen. Er vindt een constante kruisbestuiving plaats tussen tuin- en landschapsontwerpers, architecten en tekenaars. Zo vinden wij altijd verrassende oplossingen voor complexe vraagstukken.

Het bureau