TKA_load_small

ZERO WASTE DEPARTMENT

TKA atelier houdt zich bezig met de vragen van de toekomst, nu relevanter dan ooit. Hoe kunnen we leven, ontwerpen en bouwen, met zo min mogelijk afval? Hoe gaan we bewuster om met onze grondstoffen, terwijl we wel bouwen naar een veerkrachtig en duurzaam leefklimaat?

TKA atelier is focused on the questions of the future, now more relevant than ever. How can we live, design and build, with as little waste as possible? How can we preserve our resources, while we are building towards a durable and resilient living environment?

Om aan de toekomst te kunnen werken, moeten we eerst het verleden bestuderen. Bestaande constructies hergebruiken en vertalen naar hedendaagse benodigdheden. We willen revitalisatie van bestaande structuren stimuleren, in plaats van slopen en nieuw bouwen. 

To be able to look to the future, first we must examine the past. We are committed to adapt and evolve existing structures to accommodate modern expectations and usage. We want to stimulate revitalizing present structures instead of demolishing and building up again.

Gaan we wel nieuw bouwen? Dan maken we gebruik van hernieuwbare grondstoffen, bouwen we modulair en demontabel. Hergebruik van bouwmaterialen, module bouw en klimaatadaptieve transformaties vormen de fundatie van TKA atelier. De ontwikkeling van innoverende en nieuwe methodes, producten en concepten, spelen hierin een grote rol.

A new construction site? Renewable resources, modular and demountable building methods and climate adaptive transformations form the foundation of TKA atelier’s architecture. Developing innovative and new building techniques, products and concepts are a big part of the atelier.

TKA atelier is altijd op zoek naar samenwerkingen met specialisten uit andere disciplines, om te leren, te ontdekken en om te delen. Bent u zo’n andere discipline en geïnteresseerd in een samenwerking voor bijzondere projecten? Laat het ons dan weten!

TKA atelier is always looking for new collaborations with specialists from other disciplines. Are you that someone and interested in working together on special projects? Let us know!

OUR CO-WORKING STUDIO

Het TKA atelier heeft een ruime co-working studio in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam, welke gedeeld wordt met andere freelancers. 

TKA atelier has a spacious co-working studio in Groot Handelsgebouw in Rotterdam, which we share with other freelancers.

Geïnteresseerd in het huren van een bureau in onze studio, naast Rotterdam Centraal? We laten het je graag even zien!

Voor meer info, stuur een mail naar atelier@tekiefte.nl 

Interested in renting a desk in our studio, next to Rotterdam Central Station? We would like to show you around!

For more info, send an email to atelier@tekiefte.nl 

OUR WORK