TKA_load_small

Klimaatbestendig parkeerterrein in Hengelo

Drienerbeek en Elsbeek terug in stedelijk landschap

Een toekomstbestendig parkeerterrein biedt ruimte voor mens, plant en dier

 

Laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen, wegstromend regenwater, een wandelpad met pergola voor blauwe regen en bomen vol kwetterende vogels. Dit is het parkeerterrein van de toekomst.

Woningcorporatie Welbions in Hengelo wilde een nieuw toekomstbestendig parkeerterrein. Met een schone bodem, nieuwe bestrating en een gerevitaliseerde beek. Een aardige klus, maar landschapsontwerper Irma te Kiefte-Brok zag kans voor meer.

Bij het parkeerterrein komen twee beken bij elkaar, de Drienerbeek en de Elsbeek. De laatste vormt een natuurlijke grens tussen het terrein van Welbions en de tuinen van bewoners. Maar de beken hadden nauwelijks ruimte om te stromen en de kademuren waren in zeer slechte staat.

 

Plaats: Hengelo
Opgeleverd: 2019
BVO: ±4000 m²
Opdrachtgevers:
Welbions woningcorporatie, Waterschap Vechtstromen & Gemeente Hengelo
Civiel aannemer:
Negam
Hovenier: Marquette groen
Adviseurs & Ingenieurs: Tauw B.V. & Nepocon
Fotograaf: Riccardo De Vecchi

Biodiversiteit en waterretentie

 

Welbions offerde een aantal parkeerplaatsen op om de beken meer ruimte te geven. De bodem is gesaneerd en de kademuur hersteld.

De daken van het kantoorgebouw zijn losgekoppeld van het rioolstelsel. Wadi’s met inheemse kruiden vangen het regenwater op en het overschot stroomt de Elsbeek in. Er zijn muurplanten, een pergola met blauwe regen, grassen, hagen een bomen zoals een Esdoorn en een Krent.

Zomers werken het water en het groen verkoelend en verminderen ze hittestress.

Om de biodiversiteit compleet te maken, zijn er rondom het parkeerterrein nestplekken voor de IJsvogel en de Gele kwikstaart, een insectenhotel en bijenkasten. De bijen worden verzorgd door een imker, een werknemer van Welbions.

 

Procesbegeleiding en bewonersparticipatie

 

Irma te Kiefte Brok was niet alleen landschapsontwerper, ook procesbegeleider. De woningcorporatie was opdrachtgever en eigenaar van het parkeerterrein, de beken zijn eigendom van de gemeente, Waterschap Vechtstromen verzorgt het onderhoud, diverse technische bedrijven werkten mee, en ook de omwonenden moesten participeren en profiteren.

Samen met het Waterschap betrok Irma te Kiefte-Brok de omwonenden. Ze stelde tuinaanpassingen voor, die door een deel van de bewoners op eigen initiatief zijn uitgevoerd. Langs het wandelpad staan bankjes en op kade liggen vlonders.