TKA_load_small
Water weer omarmen in de wijk

De slootjes van Aalderinkshoek

Ruimte voor Water

 

Een opgave uitgeschreven door: BNA Lokaal Oosting.
Casus: Naoorlogse woonwijk Aalderinkshoek in Almelo.
Ontwerp: TKA atelier & Studio NadiaNena
Handtekening: Studio NadiaNena

De naoorlogse ambitie van een goed wegennetwerk en groene oase in de tuin resulteerde tot monotone en verharde wijken. Er is geen ruimte voor water. Daarnaast ligt er een opgave in het verduurzamen van de naoorlogse woontypologie.

De naoorlogse woonwijk kenmerkt zich door laagbouw met een voor- en een achtertuin. In deze typologie is de hoeveelheid groen in de wijk sterk afhankelijk van de groeninvulling in de privé-tuinen. Het transformeren van een bestaande wijktypologie naar een klimaatbestendig leefomgeving en duurzame woningen, kunnen we niet voor elkaar krijgen met een aanpassing van een privé-tuin van de bewoner.

Space for Water

 

An assignment by: BNA Lokaal Oosting.
Casus: Postwar district Aalderinkshoek Almelo.
Design: TKA atelier & Studio NadiaNena
Drawing by hand: Studio NadiaNena

The postwar ambition of a proper road network and a green oasis in the backyard, led to monotonous and paved districts. There is no space for water. In addition, there is the need to transform current housing into more sustainable homes.


A typical Dutch postwar district consists of low-rise buildings with a front and back garden. Within this typology the amount of green strongly depends on the infill of private gardens. The transformation of a consisting district typology into a climate proof living environment with sustainable homes, does not solely depend on the adaptation of a private garden.

Het probleem is niet te veel water, maar een omgeving die water niet toelaat. We kunnen water weer verwelkomen als we het regenwater erkennen en omarmen als publiek goed. Door parkeren te zien als een privéaangelegenheid, kan water en groen haar intrede maken in de wijk.

The problem is not too much water, but an environment which doesn’t accept it. We can welcome water again, if we recognize it as a public good. By acknowledging parking as a private matter, water and green can make their entry in the district.

We grijpen het watervraagstuk aan om de naoorlogse woontypologie integraal te transformeren tot een duurzame, klimaatbestendige, dynamische leefomgeving.

Dit doen we aan de hand van 6 interventies, die door de schaalniveaus heen bewegen, waarbij water het thema en het middel is. Elke interventie voegt waarde toe.

We use the water issue to transform the postwar district typology integrally, into a sustainable, climate proof and dynamic living environment.

We are doing this by means of 6 interventions, throughout different scales, where water is consistently the tool. Every intervention is adding value.

WATER

Main and substructure waternetwork

Creating a waterbalance: a self-regulating water system.
Preventing floods and making the soil healthy. Low maintenance.

NATURE

Natural living environment around the canals

Enhancing biodiversity and preventing heat stress.
In addition, a natural environment is self-reliant and low in maintenance.

HEALTH

Physical activity around the canals

A public space designed for walking, biking, sporting and relaxing.
An incentive for outside playing and living.
A healthy ecosystem provides clean air and soil.

PROGRAM

Program at the waterside

Creating employment and facilities for inhabitants.
It also gives them the opportunity to include education
about nature in the built environment.

COLLECTIVITY

Collectivity at the waterside

Sharing is caring, but also cheaper.
In addition, it is a way to use the available space more efficiently.
It reduces the costs and gives participants
possibilities they wouldn’t have as an individual.

RESIDENCES

Dwelling at the waterside

A variation of dwellings creates a resilient district.
It generates a diversity of residents.
In addition, the dwellings are future and climate proof
and would even be able to produce energy for the district.