TKA_load_small

Nieuwe uitbreiding met hergebruikte spanten

Overkapping restaurant

Hergebruik oude boerderijconstructie

Veel stallen en oude boerderijen worden tegenwoordig gesloopt, wegens de aanwezigheid van asbest in de gebruikte bouwmaterialen. Als daarnaast de functie van boerderij komt te vervallen of verandert, leidt dit meestal tot een geheel sloopproject. Maar wanneer de huid van van het gebouw en de asbest veilig is verwijderd, blijft er een prachtig skelet staan. Bijvoorbeeld deze, die we hebben gevonden dichtbij Gouda. Een perfect her te gebruiken constructie, maar dan net anders.

Reuse old farm structure

Many stables and old barns are being demolished nowadays, because there is asbestos represented in used building materials. A change of function in these cases, quickly leads to a full demolition process. When the skin of the building and the asbestos is removed safely, a beautiful wooden skeleton remains. For example this one, nearby Gouda Netherlands. A perfectly reusable construction, but then a bit differently.