TKA_load_small

Klimaatadaptieve woonwijk Wensink Zuid Borne

Wateroverlast wordt waterspel

Een klimaatadaptieve woonwijk

In opdracht van gemeente Borne maakten we een toekomstbestendig en realiseerbaar ontwerp voor de Groene Long en het bijbehorende retentiegebied (Avontureneiland) aan de Woolderweg te Borne.
Uitvoering van het plan heeft bijgedragen aan het vergroten van de biodiversiteit en het beleefbaar maken van de wateropvang, gekoppeld aan educatie en spel voor jong en oud. Om de samenhang in de wijk te vergroten, is de buurt betrokken bij het ontwerpproces en hebben waardevolle architectonische elementen een nieuwe buurtfunctie gekregen.

 

Plaats: Borne
Opgeleverd: 2023
Opdrachtgevers: Gemeente Borne
Hovenier: Twente Milieu

SITUATIE VOOR & NA
Biodiversiteit en waterretentie

Het avontureneiland biedt naast retentie van water dus volop ruimte voor natuurlijk spelen en recreëren met veel groen, oog voor biodiversiteit en circulariteit. Dankzij de nauwe samenwerking met TKA Atelier is er extra veel aandacht geweest voor duurzame elementen en hergebruik van gebouwonderdelen en materialen.

Zo is de schoorsteen van de oude school een zomerverblijf voor vleermuizen geworden en in de voormalige kelder kunnen deze dieren de winter doorbrengen. Een oude trap doet dienst als uitkijktoren en de voormalige fietsenstalling fungeert nu als pergola voor klimplanten met een vlindertuin. Door het gebruik van inheemse soorten in combinatie met een bloemrijk grasland wordt de biodiversiteit gestimuleerd.

Dankzij deze slimme aanpassingen en multifunctionele inrichting draagt de Groene Long bij aan het verminderen van waterhinder en -overlast in de wijk én biedt het een plek voor ontspanning en spel voor de bewoners van deze buurt.