Kulturhus ‘Braakhekke’ te Bathmen

Wat: Renovatie van een sterk verouderd wijkcentrum.

Hoe: Grondige herziening van de bouwkundige staat van het gebouw, de logistiek en de routing. Er is ruimte gecreëerd voor de diverse gebruikersgroepen, welke actief betrokken zijn geweest bij het ontwerpproces. De technische installaties zijn geheel up-to-date en volgens wens, evenals de licht en geluidtechniek voor de muziek- en theaterzaal.

Door een participatie van de gebruikers tijdens het ontwerpproces is het ruimtegebruik optimaal geworden.

Category

Architectuur, Ontspannen