TKA_load_small

TUIN & LANDSCHAP

Genius Loci, de ziel van de plek, is voor ons de inspiratiebron en het startpunt van elk landschappelijk ontwerp. Zo doen we niet alleen onderzoek naar de cultuurhistorische tijdlagen, maar nemen we ecologie ook zorgvuldig mee in onze ontwerpen.

 

Beleving van de mens is belangrijk, maar ruimte voor groen, dier en insect ook. We ontwerpen bloeiende tuinen, groene schoolpleinen, kwalitatieve openbare ruimte en landschappelijke plannen die bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit.

Klimaatverandering is een belangrijke drijfveer voor transformaties van de publieke ruimte. Een groene leefomgeving vermindert hittestress in de zomer en verbetert de doorstroming van regenwater in onze bodem. Het herstelt de relatie van de mens met de natuur, verwelkomt dieren terug in ons leefklimaat en zorgt voor een gezonde bodem. We streven er altijd naar om kringlopen te sluiten, hoe klein of groot de omgeving ook is. Het implementeren van waterpartijen, inheemse plantensoorten en verschillende soorten bomen is hier een belangrijk onderdeel van.

PROJECTEN T&L